Een effectief design voor direct mailing

Veel marketinguitingen worden tegenwoordig via online kanalen geuit. Dat betekent echter niet dat offline marketing niet meer effectief kan zijn. Sterker nog, door alle marketing op het internet, vallen boodschappen die via offline kanalen worden geuit juist steeds meer op. Offline marketing die tot zeer goede resultaten kan zorgen, is direct mailing per post versturen. Direct mail is het versturen van gedrukte boodschappen met een commerciële insteek. Denk bijvoorbeeld aan een autobedrijf dat een mailing verstuurd om je oude auto in te ruilen voor een nieuwe. Maar ook kan het om een persoonlijke uitnodiging gaan, voor de opening van een nieuw kantoor. De insteek is dan alsnog indirect commercieel: het versterken van de relaties, zodat de kans op zaken doen groter wordt.

Om de kans op een succesvolle direct mailing campagne zo groot mogelijk te maken, zijn een aantal aspecten van cruciaal belang. Denk bijvoorbeeld aan een actueel adressenbestand, een envelop die tussen de andere poststukken opvalt en je doelgroep het zo gemakkelijk mogelijk maken om van je aanbod gebruik te kunnen maken. Daarnaast is een effectief design van groot belang. Op dit specifieke punt gaan we in dit artikel nader in.

Wat is een effectief design?

Voordat we hier op ingaan, is het belangrijk dat het helder is wat we met design bedoelen: dit is niet alleen het uiterlijk, maar ook de opbouw van de mailing. Denk aan het gebruik van kopjes, de verschillende onderdelen van de boodschap en de inhoud van de boodschap.

Het gebruik van afbeeldingen

Afbeeldingen vormen een belangrijk onderdeel van een direct mailing. Belangrijk daarbij is dat de afbeeldingen je boodschap en/of de gewenste actie ondersteunen. Gebruik dus geen plaatjes om maar een plaatje te gebruiken. Maar wat zijn dan voorbeelden van plaatjes die goed werken?

Denk bijvoorbeeld aan een foto van een persoon die naar een gekleurd vakje kijkt waarin het telefoonnummer van jouw bedrijf staat. Uit onderzoek is gebleken dat die knop dan nog meer opvalt en mensen sneller de gewenste actie gaan uitvoeren: jou bellen. Een ander voorbeeld is een mediator die een mailing verstuurd met daarbij een foto van een stel dat met elkaar aan tafel zit om een scheiding op een nette manier te bespreken. Dat is namelijk vaak wat stellen in beginsel willen als ze besloten hebben om te gaan scheiden: ze willen op een goede manier uit elkaar gaan.

De opbouw van je boodschap

De eerste en de laatste alinea van je direct mail zijn de stukjes tekst die het meest worden gelezen. Daarom moet de eerste alinea duidelijk samenvatten welk ‘probleem/behoefte’ je oplost en met welke oplossing je dat doet. In de laatste alinea moet duidelijk zijn hoe de lezers gebruik kunnen maken van je aanbod. Om ze te stimuleren kun je schaarste creëren. Dat kun je doen door bijvoorbeeld de eerste 50 reacties een extraatje te geven.

Zorg je dat je boodschap scanbaar is

Deze tip sluit goed op de vorige aan. Om te kunnen bepalen of een boodschap voor je lezer interessant is, scannen mensen teksten eerst. Dat doen ze aan de hand van de kop, de tussenkopjes en de eerste regel(s) onder de koppen. Zorg daarom dat je lezers de inhoud van je boodschap aan de hand van de koppen en de eerste zin onder de koppen voor het grootste gedeelte kunnen bepalen. Je ontvangers beslissen immers in een paar seconden of ze jouw boodschap geheel moeten lezen, of niet. In die paar seconden moet je de aandacht grijpen.

Experimenteer en evalueer

Het succes van direct mail is van vele factoren afhankelijk. Zoals je hebt kunnen lezen is het design daar een onderdeel van. Maar eerlijk is eerlijk: de ene mailing werkt nu eenmaal beter dan de andere en ook de periode waarin je een mailing verstuurt kan invloed hebben op de respons. Kortom, zorg dat je met zoveel mogelijk factoren rekening houdt, maar durf ook te experimenteren met nieuwe ideeën. Boodschappen die op een originele manier worden overgebracht vallen immers vaak sneller op en dat kan weer voor een hogere respons op je direct mailing zorgen.