Een email server, wat is dat precies?

Met de komst van de PC praten over clients en servers. Als we het bijvoorbeeld over een kantooromgeving hebben, waar diverse personen met een PC werken, dan heeft niet iedere PC een eigen printer. Men deelt een printer via een netwerk. Een printopdracht wordt dan naar een zogenoemde printserver met aangesloten printer gestuurd. Dat is een voorbeeld van een server. De PC’s, waar de printopdrachten vandaan kunnen komen, zijn de clients. Bij clients en servers praten we over functies en niet per se over verschillende apparaten. Zo bestaat er ook een email server, die clients delen om emails te versturen en ontvangen.

Vormen van email servers

Als je met een web browser email gebruikt, dan is die browser geen email client, vanwege de afwezigheid van email functionaliteit. Waarop de email software draait, wordt een host genoemd. Een voorbeeld is Gmail. Echter je kunt ook op een andere manier Gmail gebruiken. Dan installeer je een email client applicatie op je apparaat. Dat kan een PC, laptop, tablet of smartphone zijn. Je schrijft je berichten op je apparaat en stuurt die dan naar Gmail. Dan gebruik je Gmail als email server. Op een vergelijkbare manier haal je de aan jou gerichte berichten in een keer binnen van de server en leest ze vervolgens op je apparaat. Voor inkomende en uitgaande berichten worden feitelijk aparte servers gebruikt. Voor de inkomende berichten wordt dat een SMTP server genoemd. Voor de berichten die naar clients gaan, wordt een POP of IMAP server gebruikt.

Email client

We noemden al de email client applicatie op je apparaat. Opdat dat samen kan werken met een email server, gesplitst in inkomende en uitgaande server, dient de email client te worden ingesteld, configureren genoemd. Ook bij die configuratie wordt hetzelfde onderscheid gemaakt. Aan de ene kant communiceert de